1:38:8 Thứ Sáu , Ngày 28 tháng 7 năm 2017 Trang chủ   |  Đăng ký học đi   |  Đăng ký học bù   |  Đăng ký học lại   |  Đăng ký học cải thiện điểm   |  Kết quả đăng ký   |  Hướng dẫn Đăng ký   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi
Đăng ký học lại
Đăng ký học cải thiện điểm
Đăng ký học bù
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :1/7/2017
Ngày KTHK :31/12/2017
Số SV Online: 1327
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo
Khóa học
Chuyên ngành

STT Mã môn học Tên môn họcKhối lượngĐơn vịLoại mônTính ĐTBGhi chú
MÔN HỌC TỰ CHỌN
 TTMã môn họcTên môn học

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ