1:37:20 Thứ Sáu , Ngày 28 tháng 7 năm 2017 Trang chủ   |  Đăng ký học đi   |  Đăng ký học bù   |  Đăng ký học lại   |  Đăng ký học cải thiện điểm   |  Kết quả đăng ký   |  Hướng dẫn Đăng ký   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi
Đăng ký học lại
Đăng ký học cải thiện điểm
Đăng ký học bù
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :1/7/2017
Ngày KTHK :31/12/2017
Số SV Online: 1327
 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Sinh viên cần phải Đăng nhập vào hệ thống sử dụng tài khoản là Mã sinh viên và Mật khẩu (Đăng nhập bằng cách kích vào chữ Đăng nhập hoặc kích vào menu Đăng nhập ở gần góc phải phía trên của màn hình)

Sau khi đăng nhập thành công: sinh viên có thể đăng ký học đi (Kích vào menu "Đăng ký học"), học bù (Kích vào menu "Đăng ký học bù"), học lại (Kích vào menu "Đăng ký học lại"), học cải thiện điểm (Kích vào menu "Đăng ký học cải thiện điểm"), tra cứu điểm, tra cứu học phí, tra cứu học bổng và các thông tin khác liên quan

1. Đăng ký học đi

+ Sinh viên chọn Đăng ký học để đăng ký học các môn được mở ở học kỳ hiện tại, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học đi trong học kỳ hiện tại

Các bước:

+ Chọn Lớp học phần -> Sẽ hiển thị danh sách các Môn / lớp tín chỉ được mở theo ngành học của sinh viên đó (tương ứng với lớp học phần) ở bảng "Các Môn / lớp tín chỉ có thể đăng ký học" phía dưới lớp học phần đã chọn

+ Tích chọn các môn / lớp tín chỉ cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký các môn học / lớp này

+ Muốn huỷ các lớp đã đăng ký: tích chọn các lớp trong bảng "CÁC MÔN / LỚP TÍN CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

+ Sau khi đã đăng ký xong các môn học mà bạn lựa chọn, bạn phải chọn nút "Lưu kết quả đăng ký" để hoàn tất quá trình đăng ký.

2. Đăng ký học bù

+ Sinh viên chọn Đăng ký học bù để đăng ký các môn chưa đăng ký học ở các học kỳ trước, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học bù

Các bước:

+ Chọn Môn học cần đăng ký -> Sẽ hiển thị danh sách các lớp được mở theo môn học đó ở bảng "Các lớp có thể đăng ký học" phía dưới môn học đã chọn

+ Tích chọn 1 lớp cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký học lớp này

+ Muốn huỷ 1 lớp đã đăng ký: tích chọn 1 lớp trong bảng "CÁC LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

 3. Đăng ký học lại

+ Sinh viên chọn Đăng ký học lại để đăng ký các môn mà sinh viên đã học ở các học kỳ trước nhưng chưa hoàn thành, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học lại

Các bước:

+ Chọn Môn học cần đăng ký -> Sẽ hiển thị danh sách các lớp được mở theo môn học đó ở bảng "Các lớp có thể đăng ký học" phía dưới môn học đã chọn

+ Tích chọn 1 lớp cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký học lớp này

+ Muốn huỷ 1 lớp đã đăng ký: tích chọn 1 lớp trong bảng "CÁC LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

4. Đăng ký học cải thiện điểm

+ Sinh viên chọn Đăng ký học cải thiện điểm để đăng ký học các môn đã học ở các học kỳ trước nhưng chỉ đạt điểm D hoặc D++, sẽ xuất hiện cửa sổ đăng ký học như dưới đây:

 Cửa sổ này chỉ hiển thị các môn học mà sinh viên có thể đăng ký học cải thiện điểm

Các bước:

+ Chọn Môn học cần đăng ký -> Sẽ hiển thị danh sách các lớp được mở theo môn học đó ở bảng "Các lớp có thể đăng ký học" phía dưới môn học đã chọn

+ Tích chọn 1 lớp cần đăng ký, sau đó chọn nút "Đăng ký" để đăng ký học lớp này

+ Muốn huỷ 1 lớp đã đăng ký: tích chọn 1 lớp trong bảng "CÁC LỚP ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC", sau đó chọn nút "Hủy đăng ký"

5. Xem và In Phiếu đăng ký

+ Sinh viên chọn Kết quả đăng ký để xem kết quả đăng ký học và In phiếu đăng ký, sẽ hiển thị màn hình như sau:

 Cửa sổ này hiển thị các lớp (môn) sinh viên đã đăng ký học đi, học bù, học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ hiện tại

Chọn nút In Phiếu đăng ký, sẽ xuất hiện màn hình sau:

 

 

 

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ