12:17:37 Thứ Ba , Ngày 23 tháng 10 năm 2018 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2018-2019
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :2/1/2019
Ngày KTHK :29/6/2019
Số SV Online: 6697
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1BC17.21.01 Thạch Văn Thanh
2BC17.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
3BC17.21.03 Thạch Văn Thanh
4BC17.21.04 Thạch Văn Thanh
5BC18.21.01 Nguyễn Thị Thu Hương
6BC18.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
31CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
32CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
33CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
34CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
35CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
36CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
37CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
38CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
39CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
40CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
41CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
42CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
43CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
44CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
45CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
46CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
47CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
48CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
49CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
50CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
51CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
52CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
53CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
54CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
55CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
56CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
57CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
58CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
59CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
60CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
61CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
62CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
63CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
64CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
65CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
66CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
67CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
68CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
69CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
70CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
71CQ54/15.01 Trần Thị Lan
72CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
73CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
74CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
75CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
76CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
77CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
78CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
79CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
80CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
81CQ54/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
82CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
83CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
84CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
85CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
86CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
87CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
88CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
89CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
90CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
91CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
92CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
93CQ54/21.09 Mai Thị Thư
94CQ54/21.10 Mai Thị Thư
95CQ54/21.11 Dương Thị Yến
96CQ54/21.12 Dương Thị Yến
97CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
98CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
99CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
100CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
101CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
102CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
103CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
104CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
105CQ54/21CL.01 Vũ Thị Phương Liên
106CQ54/21CL.02 Nguyễn Thu Hảo
107CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
108CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
109CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
110CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
111CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
112CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
113CQ54/22.07 Hồ Mai Ly
114CQ54/22.08 Hồ Mai Ly
115CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
116CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
117CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
118CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
119CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
120CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
121CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
122CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
123CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
124CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
125CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
126CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
127CQ54/32.03 Lê Việt Nga
128CQ54/32.04 Lê Việt Nga
129CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
130CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
131CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
132CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
133CQ54/51.01 Trần Hương Giang
134CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
135CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
136CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
137CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
138CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
139CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
140CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
141CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
142CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
143CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
144CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
145CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
146CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
149CQ55/01.01 Nguyễn Thu Hương
150CQ55/01.02 Phạm Thị Hoàng Phương
151CQ55/01.03 Nguyễn Thùy Linh
152CQ55/01.04 Nguyễn Thùy Linh
153CQ55/02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
154CQ55/02.02 Tôn Thu Hiền
155CQ55/02.03 Nguyễn Đình Chiến
156CQ55/02.04 Phạm Nữ Mai Anh
157CQ55/03.01 Trịnh Hữu Hạnh
158CQ55/03.02 Trịnh Hữu Hạnh
159CQ55/03.03 Nguyễn Ánh Nguyệt
160CQ55/03.04 Nguyễn Ánh Nguyệt
161CQ55/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
162CQ55/05.02 Nguyễn Thị Kim Oanh
163CQ55/05.03 Nguyễn Hoàng Tuấn
164CQ55/05.04 Thái Bùi Hải An
165CQ55/05.05 Nguyễn Thị Lan Hương
166CQ55/05.06 Hoàng Thúy Dung
167CQ55/08.01 Dương Đức Thắng
168CQ55/08.02 Dương Đức Thắng
169CQ55/08.03 Lê Thị Mai Anh
170CQ55/08.04 Lê Thị Mai Anh
171CQ55/09.01 Nghiêm Thị Thà
172CQ55/09.02 Nghiêm Thị Thà
173CQ55/11.01 Nguyễn Thị Bảo Hiền
174CQ55/11.02 Nguyễn Thị Bảo Hiền
175CQ55/11.03 Hồ Quỳnh Anh
176CQ55/11.04 Hồ Quỳnh Anh
177CQ55/11.05 Vũ Thị Lan Nhung
178CQ55/11.06 Vũ Thị Lan Nhung
179CQ55/11.07 Bạch Thị Thanh Hà
180CQ55/11.08 Bạch Thị Thanh Hà
181CQ55/11.09 Nguyễn Thị Thanh
182CQ55/11.10 Nguyễn Thị Thanh
183CQ55/11.11 Trần Đức Trung
184CQ55/11.12 Trần Đức Trung
185CQ55/11.13 Vũ Thị Tuyết Thanh
186CQ55/11.14 Vũ Thị Tuyết Thanh
187CQ55/11CL.01 Nguyễn Tuấn Dương
188CQ55/11CL.02 Nguyễn Tuấn Dương
189CQ55/11CL.03 Diêm Thị Thanh Hải
190CQ55/11CL.04 Diêm Thị Thanh Hải
191CQ55/11CL.05 Đặng Phương Mai
192CQ55/11CL.06 Đặng Phương Mai
193CQ55/15.01 Lã Thị Lâm
194CQ55/15.02 Trần Thị Việt Thạch
195CQ55/15.03 Đặng Thị Ái
196CQ55/15.04 Trần Thị Lan
197CQ55/15.05 Trần Cảnh Toàn
198CQ55/15.06 Trần Thị Thu Hiền
199CQ55/16.01 Lâm Thị Thanh Huyền
200CQ55/16.02 Lâm Thị Thanh Huyền
201CQ55/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
202CQ55/18.02 Phùng Thanh Loan
203CQ55/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
204CQ55/19.02 Vũ Thị Thúy Nga
205CQ55/21.01 Nguyễn Hương Giang
206CQ55/21.02 Nguyễn Hương Giang
207CQ55/21.03 Bùi Thị Hằng
208CQ55/21.04 Bùi Thị Hằng
209CQ55/21.05 Trần Thị Phương Thảo
210CQ55/21.06 Trần Thị Phương Thảo
211CQ55/21.07 Đỗ Minh Thoa
212CQ55/21.08 Đỗ Minh Thoa
213CQ55/21.09 Nguyễn Thị Phương Tuyến
214CQ55/21.10 Nguyễn Thị Phương Tuyến
215CQ55/21.11 Lại Thị Ngân
216CQ55/21.12 Lại Thị Ngân
217CQ55/21.13 Nguyễn Thị Huế
218CQ55/21.14 Nguyễn Thị Huế
219CQ55/21.15 Lý Lan Yên
220CQ55/21.16 Lý Lan Yên
221CQ55/21CL.01 Phí Thị Kiều Anh
222CQ55/21CL.02 Phí Thị Kiều Anh
223CQ55/21CL.03 Nguyễn Minh Thành
224CQ55/21CL.04 Nguyễn Minh Thành
225CQ55/21CL.05 Đinh Thị Thu Hà
226CQ55/21CL.06 Đinh Thị Thu Hà
227CQ55/22.01 Hoàng Thanh Hạnh
228CQ55/22.02 Hoàng Thanh Hạnh
229CQ55/22.03 Đặng Thị Hương
230CQ55/22.04 Đặng Thị Hương
231CQ55/22.05 Hoàng Thanh Hạnh
232CQ55/22.06 Hoàng Thanh Hạnh
233CQ55/22.07 Đặng Thị Hương
234CQ55/22.08 Đặng Thị Hương
235CQ55/22.09 Vũ Thùy Linh
236CQ55/22.10 Vũ Thùy Linh
237CQ55/23.01 Phạm Thanh Hà
238CQ55/23.02 Vũ Quốc Dũng
239CQ55/23.03 Lê Thanh Dung
240CQ55/23.04 Lê Thanh Dung
241CQ55/31.01 Vũ Thị Vân Khánh
242CQ55/31.02 Vũ Thị Vân Khánh
243CQ55/31.03 Lê Xuân Đại
244CQ55/31.04 Đào Thị Hương
245CQ55/32.01 Đinh Thị Len
246CQ55/32.02 Nguyễn Thị Nhung
247CQ55/32.03 Mai Mai
248CQ55/32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
249CQ55/41.01 Đào Đức Hoàng
250CQ55/41.02 Cao Minh Hạnh
251CQ55/41.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
252CQ55/41.04 Nguyễn Hữu Xuân Trường
253CQ55/51.01 Trần Thị Thu Nga
254CQ55/51.02 Bùi Thị Tuyết Mai
255CQ55/51.03 Nguyễn Thị Thanh Thanh
256CQ55/51.04 Nguyễn Thị Thùy Trang
257CQ55/51.05 Phan Thị Hà My
258CQ55/51.06 Bùi Thị Tuyết Mai
259CQ55/61.01 Lưu Huyền Trang
260CQ55/61.02 Lưu Huyền Trang
261CQ55/62.01 Lương Thu Thủy
262CQ55/62.02 Trần Phương Dịu
263CQ55/63.01 Đỗ Ngọc Thanh
264CQ55/63.02 Phạm Thị Việt Hà
390LC20.21.01 Đoàn thị Thúy Nga
 Nguyễn Thị Phương Hoa
391LC20.21.02 Đoàn thị Thúy Nga
392LC20.21.03 Nguyễn Hương Thảo
393LC20.21.04 Nguyễn Hương Thảo
394LC20.21.05 Nguyễn Bá Sơn
395LC20.21.06 Nguyễn Bá Sơn
396LC20.21.07 Lê Hữu Dương
397LC20.21.08 Lê Hữu Dương
398LC20.21.09 Phan Thị Thảo
399LC20.21.10 Phan Thị Thảo
401LC21.21.02 Hoàng Thị Yến
402LC21.21.03 Hoàng Thị Yến

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ