10:6:39 Thứ Ba , Ngày 19 tháng 6 năm 2018 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2018-2019
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :30/7/2018
Ngày KTHK :30/12/2018
Số SV Online: 6278
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1BC17.21.01 Thạch Văn Thanh
2BC17.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
3BC17.21.03 Thạch Văn Thanh
4BC17.21.04 Thạch Văn Thanh
17CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
18CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
19CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
20CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
21CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
22CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
23CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
24CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
25CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
26CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
27CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
28CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
29CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
30CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
31CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
32CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
33CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
34CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
35CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
36CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
37CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
38CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
39CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
40CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
41CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
42CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
43CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
44CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
45CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
46CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
47CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
48CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
49CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
50CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
51CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
52CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
53CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
54CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
55CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
56CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
57CQ54/15.01 Trần Thị Lan
58CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
59CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
60CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
61CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
62CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
63CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
64CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
65CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
66CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
67CQ54/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
68CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
69CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
70CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
71CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
72CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
73CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
74CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
75CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
76CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
77CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
78CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
79CQ54/21.09 Mai Thị Thư
80CQ54/21.10 Mai Thị Thư
81CQ54/21.11 Dương Thị Yến
82CQ54/21.12 Dương Thị Yến
83CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
84CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
85CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
86CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
87CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
88CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
89CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
90CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
91CQ54/21CL.01 Vũ Thị Phương Liên
92CQ54/21CL.02 Nguyễn Thu Hảo
93CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
94CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
95CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
96CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
97CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
98CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
99CQ54/22.07 Hồ Mai Ly
100CQ54/22.08 Hồ Mai Ly
101CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
102CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
103CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
104CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
105CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
106CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
107CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
108CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
109CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
110CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
111CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
112CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
113CQ54/32.03 Lê Việt Nga
114CQ54/32.04 Lê Việt Nga
115CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
116CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
117CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
118CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
119CQ54/51.01 Trần Hương Giang
120CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
121CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
122CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
123CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
124CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
125CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
126CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
127CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
128CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
129CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
130CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
131CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
132CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
135CQ55/01.01 Nguyễn Thu Hương
136CQ55/01.02 Phạm Thị Hoàng Phương
137CQ55/01.03 Nguyễn Thùy Linh
138CQ55/01.04 Nguyễn Thùy Linh
139CQ55/02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
140CQ55/02.02 Tôn Thu Hiền
141CQ55/02.03 Nguyễn Đình Chiến
142CQ55/02.04 Phạm Nữ Mai Anh
143CQ55/03.01 Trịnh Hữu Hạnh
144CQ55/03.02 Trịnh Hữu Hạnh
145CQ55/03.03 Nguyễn Ánh Nguyệt
146CQ55/03.04 Nguyễn Ánh Nguyệt
147CQ55/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
148CQ55/05.02 Nguyễn Thị Kim Oanh
149CQ55/05.03 Nguyễn Hoàng Tuấn
150CQ55/05.04 Thái Bùi Hải An
151CQ55/05.05 Nguyễn Thị Lan Hương
152CQ55/05.06 Hoàng Thúy Dung
153CQ55/08.01 Dương Đức Thắng
154CQ55/08.02 Dương Đức Thắng
155CQ55/08.03 Lê Thị Mai Anh
156CQ55/08.04 Lê Thị Mai Anh
157CQ55/09.01 Nghiêm Thị Thà
158CQ55/09.02 Nghiêm Thị Thà
159CQ55/11.01 Nguyễn Thị Bảo Hiền
160CQ55/11.02 Nguyễn Thị Bảo Hiền
161CQ55/11.03 Hồ Quỳnh Anh
162CQ55/11.04 Hồ Quỳnh Anh
163CQ55/11.05 Vũ Thị Lan Nhung
164CQ55/11.06 Vũ Thị Lan Nhung
165CQ55/11.07 Bạch Thị Thanh Hà
166CQ55/11.08 Bạch Thị Thanh Hà
167CQ55/11.09 Nguyễn Thị Thanh
168CQ55/11.10 Nguyễn Thị Thanh
169CQ55/11.11 Trần Đức Trung
170CQ55/11.12 Trần Đức Trung
171CQ55/11.13 Vũ Thị Tuyết Thanh
172CQ55/11.14 Vũ Thị Tuyết Thanh
173CQ55/11CL.01 Nguyễn Tuấn Dương
174CQ55/11CL.02 Nguyễn Tuấn Dương
175CQ55/11CL.03 Diêm Thị Thanh Hải
176CQ55/11CL.04 Diêm Thị Thanh Hải
177CQ55/11CL.05 Đặng Phương Mai
178CQ55/11CL.06 Đặng Phương Mai
179CQ55/15.01 Lã Thị Lâm
180CQ55/15.02 Trần Thị Việt Thạch
181CQ55/15.03 Đặng Thị Ái
182CQ55/15.04 Trần Thị Lan
183CQ55/15.05 Trần Cảnh Toàn
184CQ55/15.06 Trần Thị Thu Hiền
185CQ55/16.01 Lâm Thị Thanh Huyền
186CQ55/16.02 Lâm Thị Thanh Huyền
187CQ55/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
188CQ55/18.02 Phùng Thanh Loan
189CQ55/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
190CQ55/19.02 Vũ Thị Thúy Nga
191CQ55/21.01 Nguyễn Hương Giang
192CQ55/21.02 Nguyễn Hương Giang
193CQ55/21.03 Bùi Thị Hằng
194CQ55/21.04 Bùi Thị Hằng
195CQ55/21.05 Trần Thị Phương Thảo
196CQ55/21.06 Trần Thị Phương Thảo
197CQ55/21.07 Đỗ Minh Thoa
198CQ55/21.08 Đỗ Minh Thoa
199CQ55/21.09 Nguyễn Thị Phương Tuyến
200CQ55/21.10 Nguyễn Thị Phương Tuyến
201CQ55/21.11 Lại Thị Ngân
202CQ55/21.12 Lại Thị Ngân
203CQ55/21.13 Nguyễn Thị Huế
204CQ55/21.14 Nguyễn Thị Huế
205CQ55/21.15 Lý Lan Yên
206CQ55/21.16 Lý Lan Yên
207CQ55/21CL.01 Phí Thị Kiều Anh
208CQ55/21CL.02 Phí Thị Kiều Anh
209CQ55/21CL.03 Nguyễn Minh Thành
210CQ55/21CL.04 Nguyễn Minh Thành
211CQ55/21CL.05 Đinh Thị Thu Hà
212CQ55/21CL.06 Đinh Thị Thu Hà
213CQ55/22.01 Hoàng Thanh Hạnh
214CQ55/22.02 Hoàng Thanh Hạnh
215CQ55/22.03 Đặng Thị Hương
216CQ55/22.04 Đặng Thị Hương
217CQ55/22.05 Hoàng Thanh Hạnh
218CQ55/22.06 Hoàng Thanh Hạnh
219CQ55/22.07 Đặng Thị Hương
220CQ55/22.08 Đặng Thị Hương
221CQ55/22.09 Vũ Thùy Linh
222CQ55/22.10 Vũ Thùy Linh
223CQ55/23.01 Phạm Thanh Hà
224CQ55/23.02 Vũ Quốc Dũng
225CQ55/23.03 Lê Thanh Dung
226CQ55/23.04 Lê Thanh Dung
227CQ55/31.01 Vũ Thị Vân Khánh
228CQ55/31.02 Vũ Thị Vân Khánh
229CQ55/31.03 Lê Xuân Đại
230CQ55/31.04 Đào Thị Hương
231CQ55/32.01 Đinh Thị Len
232CQ55/32.02 Nguyễn Thị Nhung
233CQ55/32.03 Mai Mai
234CQ55/32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
235CQ55/41.01 Đào Đức Hoàng
236CQ55/41.02 Cao Minh Hạnh
237CQ55/41.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
238CQ55/41.04 Nguyễn Hữu Xuân Trường
239CQ55/51.01 Trần Thị Thu Nga
240CQ55/51.02 Bùi Thị Tuyết Mai
241CQ55/51.03 Nguyễn Thị Thanh Thanh
242CQ55/51.04 Nguyễn Thị Thùy Trang
243CQ55/51.05 Phan Thị Hà My
244CQ55/51.06 Bùi Thị Tuyết Mai
245CQ55/61.01 Lưu Huyền Trang
246CQ55/61.02 Lưu Huyền Trang
247CQ55/62.01 Lương Thu Thủy
248CQ55/62.02 Trần Phương Dịu
249CQ55/63.01 Đỗ Ngọc Thanh
250CQ55/63.02 Phạm Thị Việt Hà
252LC20.21.01 Đoàn thị Thúy Nga
253LC20.21.02 Đoàn thị Thúy Nga
254LC20.21.03 Nguyễn Hương Thảo
255LC20.21.04 Nguyễn Hương Thảo
256LC20.21.05 Nguyễn Bá Sơn
257LC20.21.06 Nguyễn Bá Sơn
258LC20.21.07 Lê Hữu Dương
259LC20.21.08 Lê Hữu Dương
260LC20.21.09 Phan Thị Thảo
261LC20.21.10 Phan Thị Thảo

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ