5:6:23 Thứ Ba , Ngày 22 tháng 1 năm 2019 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Đánh giá CL phục vụ
Đánh giá giảng viên
Đánh giá lớp tín chỉ
Đánh giá toàn khóa học
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2018-2019
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :2/1/2019
Ngày KTHK :27/7/2019
Số SV Online: 7781
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1BC17.21.01 Thạch Văn Thanh
2BC17.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
3BC17.21.03 Thạch Văn Thanh
4BC17.21.04 Thạch Văn Thanh
5BC18.21.01 Nguyễn Thị Thu Hương
6BC18.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
7BC18.21.03 Thạch Văn Thanh
8BC18.21.04 Đoàn thị Thúy Nga
35CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
36CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
37CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
38CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
39CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
40CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
41CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
42CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
43CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
44CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
45CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
46CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
47CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
48CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
49CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
50CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
51CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
52CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
53CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
54CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
55CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
56CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
57CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
58CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
59CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
60CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
61CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
62CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
63CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
64CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
65CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
66CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
67CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
68CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
69CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
70CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
71CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
72CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
73CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
74CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
75CQ54/15.01 Trần Thị Lan
76CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
77CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
78CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
79CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
80CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
81CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
82CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
83CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
84CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
85CQ54/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
86CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
87CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
88CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
89CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
90CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
91CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
92CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
93CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
94CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
95CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
96CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
97CQ54/21.09 Mai Thị Thư
98CQ54/21.10 Mai Thị Thư
99CQ54/21.11 Dương Thị Yến
100CQ54/21.12 Dương Thị Yến
101CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
102CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
103CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
104CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
105CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
106CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
107CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
108CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
109CQ54/21CL.01 Nguyễn Hương Giang
110CQ54/21CL.02 Trần Thị Phương Thảo
111CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
112CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
113CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
114CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
115CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
116CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
117CQ54/22.07 Hồ Mai Ly
118CQ54/22.08 Hồ Mai Ly
119CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
120CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
121CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
122CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
123CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
124CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
125CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
126CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
127CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
128CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
129CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
130CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
131CQ54/32.03 Lê Việt Nga
132CQ54/32.04 Lê Việt Nga
133CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
134CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
135CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
136CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
137CQ54/51.01 Trần Hương Giang
138CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
139CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
140CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
141CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
142CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
143CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
144CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
145CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
146CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
147CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
148CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
149CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
150CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
153CQ55/01.01 Nguyễn Thu Hương
154CQ55/01.02 Phạm Thị Hoàng Phương
155CQ55/01.03 Nguyễn Thùy Linh
156CQ55/01.04 Nguyễn Thùy Linh
157CQ55/02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
158CQ55/02.02 Tôn Thu Hiền
159CQ55/02.03 Nguyễn Đình Chiến
160CQ55/02.04 Phạm Nữ Mai Anh
161CQ55/03.01 Trịnh Hữu Hạnh
162CQ55/03.02 Trịnh Hữu Hạnh
163CQ55/03.03 Nguyễn Ánh Nguyệt
164CQ55/03.04 Nguyễn Ánh Nguyệt
165CQ55/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
166CQ55/05.02 Nguyễn Thị Kim Oanh
167CQ55/05.03 Nguyễn Hoàng Tuấn
168CQ55/05.04 Thái Bùi Hải An
169CQ55/05.05 Nguyễn Thị Lan Hương
170CQ55/05.06 Hoàng Thúy Dung
171CQ55/08.01 Dương Đức Thắng
172CQ55/08.02 Dương Đức Thắng
173CQ55/08.03 Lê Thị Mai Anh
174CQ55/08.04 Lê Thị Mai Anh
175CQ55/09.01 Nghiêm Thị Thà
176CQ55/09.02 Nghiêm Thị Thà
177CQ55/11.01 Nguyễn Thị Bảo Hiền
178CQ55/11.02 Nguyễn Thị Bảo Hiền
179CQ55/11.03 Hồ Quỳnh Anh
180CQ55/11.04 Hồ Quỳnh Anh
181CQ55/11.05 Vũ Thị Lan Nhung
182CQ55/11.06 Vũ Thị Lan Nhung
183CQ55/11.07 Bạch Thị Thanh Hà
184CQ55/11.08 Bạch Thị Thanh Hà
185CQ55/11.09 Nguyễn Thị Thanh
186CQ55/11.10 Nguyễn Thị Thanh
187CQ55/11.11 Trần Đức Trung
188CQ55/11.12 Trần Đức Trung
189CQ55/11.13 Vũ Thị Tuyết Thanh
190CQ55/11.14 Vũ Thị Tuyết Thanh
191CQ55/11CL.01 Nguyễn Tuấn Dương
192CQ55/11CL.02 Nguyễn Tuấn Dương
193CQ55/11CL.03 Diêm Thị Thanh Hải
194CQ55/11CL.04 Diêm Thị Thanh Hải
195CQ55/11CL.05 Đặng Phương Mai
196CQ55/11CL.06 Đặng Phương Mai
197CQ55/15.01 Lã Thị Lâm
198CQ55/15.02 Trần Thị Việt Thạch
199CQ55/15.03 Đặng Thị Ái
200CQ55/15.04 Trần Thị Lan
201CQ55/15.05 Trần Cảnh Toàn
202CQ55/15.06 Trần Thị Thu Hiền
203CQ55/16.01 Lâm Thị Thanh Huyền
204CQ55/16.02 Lâm Thị Thanh Huyền
205CQ55/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
206CQ55/18.02 Phùng Thanh Loan
207CQ55/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
208CQ55/19.02 Vũ Thị Thúy Nga
209CQ55/21.01 Nguyễn Hương Giang
210CQ55/21.02 Nguyễn Hương Giang
211CQ55/21.03 Bùi Thị Hằng
212CQ55/21.04 Bùi Thị Hằng
213CQ55/21.05 Trần Thị Phương Thảo
214CQ55/21.06 Trần Thị Phương Thảo
215CQ55/21.07 Đỗ Minh Thoa
216CQ55/21.08 Đỗ Minh Thoa
217CQ55/21.09 Nguyễn Thị Phương Tuyến
218CQ55/21.10 Nguyễn Thị Phương Tuyến
219CQ55/21.11 Lại Thị Ngân
220CQ55/21.12 Lại Thị Ngân
221CQ55/21.13 Nguyễn Thị Huế
222CQ55/21.14 Nguyễn Thị Huế
223CQ55/21.15 Lý Lan Yên
224CQ55/21.16 Lý Lan Yên
225CQ55/21CL.01 Phí Thị Kiều Anh
226CQ55/21CL.02 Phí Thị Kiều Anh
227CQ55/21CL.03 Nguyễn Minh Thành
228CQ55/21CL.04 Nguyễn Minh Thành
229CQ55/21CL.05 Đinh Thị Thu Hà
230CQ55/21CL.06 Đinh Thị Thu Hà
231CQ55/22.01 Hoàng Thanh Hạnh
232CQ55/22.02 Hoàng Thanh Hạnh
233CQ55/22.03 Đặng Thị Hương
234CQ55/22.04 Đặng Thị Hương
235CQ55/22.05 Hoàng Thanh Hạnh
236CQ55/22.06 Hoàng Thanh Hạnh
237CQ55/22.07 Đặng Thị Hương
238CQ55/22.08 Đặng Thị Hương
239CQ55/22.09 Vũ Thùy Linh
240CQ55/22.10 Vũ Thùy Linh
241CQ55/23.01 Phạm Thanh Hà
242CQ55/23.02 Vũ Quốc Dũng
243CQ55/23.03 Lê Thanh Dung
244CQ55/23.04 Lê Thanh Dung
245CQ55/31.01 Vũ Thị Vân Khánh
246CQ55/31.02 Vũ Thị Vân Khánh
247CQ55/31.03 Lê Xuân Đại
248CQ55/31.04 Đào Thị Hương
249CQ55/32.01 Đinh Thị Len
250CQ55/32.02 Nguyễn Thị Nhung
251CQ55/32.03 Mai Mai
252CQ55/32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
253CQ55/41.01 Đào Đức Hoàng
254CQ55/41.02 Cao Minh Hạnh
255CQ55/41.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
256CQ55/41.04 Nguyễn Hữu Xuân Trường
257CQ55/51.01 Trần Thị Thu Nga
258CQ55/51.02 Bùi Thị Tuyết Mai
259CQ55/51.03 Nguyễn Thị Thanh Thanh
260CQ55/51.04 Nguyễn Thị Thùy Trang
261CQ55/51.05 Phan Thị Hà My
262CQ55/51.06 Bùi Thị Tuyết Mai
263CQ55/61.01 Lưu Huyền Trang
264CQ55/61.02 Lưu Huyền Trang
265CQ55/62.01 Lương Thu Thủy
266CQ55/62.02 Trần Phương Dịu
267CQ55/63.01 Đỗ Ngọc Thanh
268CQ55/63.02 Phạm Thị Việt Hà
270CQ56.01.01 Nguyễn Thu Hương
271CQ56.01.02 Nguyễn Thu Hương
272CQ56.01.03 Nguyễn Thanh Giang
273CQ56.01.04 Phạm Thị Lan ANH
274CQ56.02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
275CQ56.02.02 Tôn Thu Hiền
276CQ56.02.03 Lý Phương Duyên
277CQ56.02.04 Phạm Nữ Mai Anh
278CQ56.02.05 Vương Thị Thu Hiền
279CQ56.02.06 Nguyễn Thùy Trang
280CQ56.03.01 Phí Thị Minh Nguyệt
281CQ56.03.02 Phí Thị Minh Nguyệt
282CQ56.03.03 Đoàn Thị Thu Hương
283CQ56.03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
284CQ56.05.01 Nguyễn Thị Lan Hương
285CQ56.05.02 Thái Bùi Hải An
286CQ56.05.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
287CQ56.05.04 Nguyễn Thị Minh Hòa
288CQ56.06.01CLC Phạm Thị Bích Ngọc
289CQ56.08.01 Đào Duy Thuần
290CQ56.08.02 Đào Duy Thuần
291CQ56.08.03 Phạm Thị Kim Len
292CQ56.08.04 Phạm Thị Kim Len
293CQ56.08.05 Bùi Thanh Huyền
294CQ56.08.06 Lê Thu Hà
295CQ56.09.01 Vũ Đức Kiên
296CQ56.09.01CLC Nguyễn Hữu Tân
297CQ56.09.02 Vũ Đức Kiên
298CQ56.11.01 Diêm Thị Thanh Hải
299CQ56.11.01CLC Phạm Thị Vân Anh
300CQ56.11.02 Diêm Thị Thanh Hải
301CQ56.11.02CLC Phạm Thị Vân Anh
302CQ56.11.03 Trần Thị Thanh Thu
303CQ56.11.03CLC Bùi Thị Hà Linh
304CQ56.11.04 Trần Thị Thanh Thu
305CQ56.11.04CLC Bùi Thị Hà Linh
306CQ56.11.05 Đào Hồng Nhung
307CQ56.11.06 Đào Hồng Nhung
308CQ56.11.07 Hoàng Thu Hường
309CQ56.11.08 Hoàng Thu Hường
310CQ56.11.09 Nguyễn Thu Thương
311CQ56.11.10 Nguyễn Thu Thương
312CQ56.15.01 Trần Thị Lan
313CQ56.15.02 Trần Thị Lan
314CQ56.15.03 Trần Thị Ngà
315CQ56.15.04 Trần Thị Quỳnh Hoa
316CQ56.15.05 Đặng Thị Ái
317CQ56.15.06 Trần Thị Thu Hiền
318CQ56.15.07 Lã Thị Lâm
319CQ56.15.08 Nguyễn Thu Hà
320CQ56.16.01 Vương Minh Phương
321CQ56.16.02 Vương Minh Phương
322CQ56.18.01 Hoàng Trung Đức
323CQ56.18.02 Ngô Thị Thùy Quyên
324CQ56.19.01 Lê Thị Hằng Ngân
325CQ56.19.02 Hoàng Thị Bích Hà
326CQ56.19.03 Cao Minh Tiến
327CQ56.19.04 Phạm Hương Trà
328CQ56.21.01 Nguyễn Thị Nga
329CQ56.21.01CLC Nguyễn Thanh Thủy
330CQ56.21.02 Nguyễn Thị Nga
331CQ56.21.02CLC Nguyễn Thanh Thủy
332CQ56.21.03 Nguyễn Vĩnh Tuấn
333CQ56.21.03CLC Bùi Tố Quyên
334CQ56.21.04 Nguyễn Vĩnh Tuấn
335CQ56.21.04CLC Bùi Tố Quyên
336CQ56.21.05 Trần Thị Ngọc Anh
337CQ56.21.05CLC Ngô Như Vinh
338CQ56.21.06 Trần Thị Ngọc Anh
339CQ56.21.06CLC Ngô Như Vinh
340CQ56.21.07 Lê Thị Thu Minh
341CQ56.21.08 Lê Thị Thu Minh
342CQ56.21.09 Trần Thị Ngọc Hân
343CQ56.21.10 Trần Thị Ngọc Hân
344CQ56.21.11 Trương Thị Hằng
345CQ56.21.12 Trương Thị Hằng
346CQ56.21.13 Hồ Mai Ly
347CQ56.21.14 Hồ Mai Ly
348CQ56.21.15 Lê Thị Hương
349CQ56.21.16 Lê Thị Hương
350CQ56.21.17 Đỗ Lan Hương
351CQ56.21.18 Đỗ Lan Hương
352CQ56.21.19 Nguyễn Thị Bạch Dương
353CQ56.21.20 Nguyễn Thị Bạch Dương
354CQ56.22.01 Nguyễn Bá Linh
355CQ56.22.01CLC Vũ Thùy Linh
356CQ56.22.02 Nguyễn Bá Linh
357CQ56.22.02CLC Vũ Thùy Linh
358CQ56.22.03 Nguyễn Hải Vân
359CQ56.22.04 Nguyễn Hải Vân
360CQ56.22.05 Đỗ Thị Thoa
361CQ56.22.06 Đỗ Thị Thoa
362CQ56.22.07 Đỗ Minh Thoa
363CQ56.22.08 Đỗ Minh Thoa
364CQ56.22.09 Trần Ngọc Diệp
365CQ56.22.10 Trần Ngọc Diệp
366CQ56.23.01 Phạm Văn Hào
367CQ56.23.02 Phạm Thu Trang
368CQ56.23.03 Nguyễn Sơn Hải
369CQ56.23.04 Phùng Thanh Loan
370CQ56.31.01 Lương Thị Hạnh Ngân
371CQ56.31.02 nguyễn Linh Phương
372CQ56.31.03 Trần Tuấn Anh
373CQ56.31.04 Đặng Thị Tuyết
374CQ56.32.01 Nguyễn Sơn Lam
376CQ56.32.03 Nguyễn Thị Vân Anh
377CQ56.32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
378CQ56.41.01 Phạm Thị Phúc
379CQ56.41.02 Trần Thị Hương
380CQ56.41.03 Hà Văn Sang
381CQ56.41.04 Hoàng Hữu Sơn
382CQ56.51.01 Trần Thu Hoài
383CQ56.51.02 Trương Thị Minh Hạnh
384CQ56.51.03 Đoàn Thị Thủy
385CQ56.51.04 Trần Thị Thu Nga
386CQ56.51.05 Đào Thị Oanh
387CQ56.51.06 Ngô Thị Việt Anh
388CQ56.61.01 Hồ Thị Hoài Thu
389CQ56.61.02 Hồ Thị Hoài Thu
390CQ56.62.01 Vũ Duy Minh
391CQ56.62.02 Trần Phương Anh
392CQ56.63.01 Đoàn Thị Ngọc Yến
393CQ56.63.02 Vũ Thị Thu Hương
394LC20.21.01 Đoàn thị Thúy Nga
 Nguyễn Thị Phương Hoa
395LC20.21.02 Đoàn thị Thúy Nga
396LC20.21.03 Nguyễn Hương Thảo
397LC20.21.04 Nguyễn Hương Thảo
398LC20.21.05 Nguyễn Bá Sơn
399LC20.21.06 Nguyễn Bá Sơn
400LC20.21.07 Lê Hữu Dương
401LC20.21.08 Lê Hữu Dương
402LC20.21.09 Phan Thị Thảo
403LC20.21.10 Phan Thị Thảo
404LC21.21.01 Nguyễn Thị Phương Hoa
405LC21.21.02 Hoàng Thị Yến
406LC21.21.03 Hoàng Thị Yến
407LC21.21.04 Bùi Thị Hằng
408LC21.21.05 Bùi Thị Hằng
409LC21.21.06 Trần Thị Thơm

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ