4:53:36 Thứ Bẩy , Ngày 24 tháng 2 năm 2018 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
Số SV Online: 904
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP
STTLớpHọ tên cố vấnĐiện thoạiEmail
1BC17.21.01 Thạch Văn Thanh
2BC17.21.02 Nguyễn Thị Thu Hương
23CQ54/01.01 Phạm Thanh Hà
24CQ54/01.02 Phùng Thanh Loan
25CQ54/01.03 Vũ Quốc Dũng
26CQ54/01.04 Nguyễn Thanh Giang
27CQ54/02.01 Nguyễn Đình Chiến
28CQ54/02.02 Lý Phương Duyên
29CQ54/02.03 Vương Thị Thu Hiền
30CQ54/02.04 Nguyễn Thị Thanh Hoài
31CQ54/03.01 Đoàn Thị Thu Hương
32CQ54/03.02 Nguyễn Ánh Nguyệt
33CQ54/03.03 Nguyễn Thị Thu Hà
34CQ54/03.04 Nguyễn Thị Thu Hà
35CQ54/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
36CQ54/05.02 Nguyễn Hoàng Tuấn
37CQ54/05.03 Thái Bùi Hải An
38CQ54/05.04 Nguyễn Thị Kim Oanh
39CQ54/05.05 Phạm Thị Bích Ngọc
40CQ54/05.06 Hoàng Thúy Dung
41CQ54/08.01 Đặng Lê Ngọc
42CQ54/08.02 Vũ Việt Ninh
43CQ54/08.03 Nguyễn Đình Dũng
44CQ54/08.04 Nguyễn Đình Dũng
45CQ54/11.01 Ngô Thị Kim Hòa
46CQ54/11.02 Ngô Thị Kim Hòa
47CQ54/11.03 Bạch Thị Thu Hường
48CQ54/11.04 Bạch Thị Thu Hường
49CQ54/11.05 Bùi Thu Hà
50CQ54/11.06 Bùi Thu Hà
51CQ54/11.07 Phạm Minh Đức
52CQ54/11.08 Phạm Minh Đức
53CQ54/11.09 Phạm Thị Thanh Hòa
54CQ54/11.10 Phạm Thị Thanh Hòa
55CQ54/11.11 Nguyễn Thu Hà
56CQ54/11.12 Nguyễn Thu Hà
57CQ54/11.13 Bùi Thị Hà Linh
58CQ54/11.14 Bùi Thị Hà Linh
59CQ54/11.15 Nguyễn Thành Đạt
60CQ54/11.16 Nguyễn Thành Đạt
61CQ54/11CL.01 Phạm Thị Vân Anh
62CQ54/11CL.02 Nguyễn Thị Hà
63CQ54/15.01 Trần Thị Lan
64CQ54/15.02 Đặng Thị Ái
65CQ54/15.03 Trần Thị Quỳnh Hoa
66CQ54/15.04 Trần Thị Ngà
67CQ54/15.05 Trần Thị Việt Thạch
68CQ54/15.06 Trần Thị Việt Thạch
69CQ54/15.07 Lã Thị Lâm
70CQ54/15.08 Trần Thị Thu Hiền
71CQ54/16.01 Nguyễn Thị Tuyết Mai
72CQ54/16.02 Nguyễn Thị Tuyết Mai
73CQ54/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
74CQ54/18.02 Nguyễn Thị Thảo
75CQ54/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
76CQ54/19.02 Cao Minh Tiến
77CQ54/21.01 Lê Thị Thu Minh
78CQ54/21.02 Lê Thị Thu Minh
79CQ54/21.03 Nguyễn Thu Hiền
80CQ54/21.04 Nguyễn Thu Hiền
81CQ54/21.05 Ngụy Thu Hiền
82CQ54/21.06 Ngụy Thu Hiền
83CQ54/21.07 Tràn Thị Tuyết
84CQ54/21.08 Tràn Thị Tuyết
85CQ54/21.09 Mai Thị Thư
86CQ54/21.10 Mai Thị Thư
87CQ54/21.11 Dương Thị Yến
88CQ54/21.12 Dương Thị Yến
89CQ54/21.13 Lê Thị Hoa
90CQ54/21.14 Lê Thị Hoa
91CQ54/21.15 Nguyễn Thị Nga
92CQ54/21.16 Nguyễn Thị Nga
93CQ54/21.17 Cấn Mỹ Dung
94CQ54/21.18 Cấn Mỹ Dung
95CQ54/21.19 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
96CQ54/21.20 Nguyễn Thị Ngọc Thạch
97CQ54/21CL.01 Vũ Thị Phương Liên
98CQ54/21CL.02 Nguyễn Thu Hảo
99CQ54/22.01 Phạm Phương Anh
100CQ54/22.02 Phạm Phương Anh
101CQ54/22.03 Nguyễn Hải Vân
102CQ54/22.04 Nguyễn Hải Vân
103CQ54/22.05 Nguyễn Thị Thanh Phương
104CQ54/22.06 Nguyễn Thị Thanh Phương
105CQ54/22.07 Hồ Mai Ly
106CQ54/22.08 Hồ Mai Ly
107CQ54/22.09 Hoàng Thị Kim Ưng
108CQ54/22.10 Hoàng Thị Kim Ưng
109CQ54/23.01 Phạm Thu Huyền
110CQ54/23.02 Ngô Thị Thùy Quyên
111CQ54/23.03 Hy Thị Hải Yến
112CQ54/23.04 Phạm Thu Trang
113CQ54/31.01 Đặng Thị Tuyết
114CQ54/31.02 Trần Tuấn Anh
115CQ54/31.03 Vũ Thị Vân Khánh
116CQ54/31.04 Lê Xuân Đại
117CQ54/32.01 Đào Thị Minh Thanh
118CQ54/32.02 Đào Thị Minh Thanh
119CQ54/32.03 Lê Việt Nga
120CQ54/32.04 Lê Việt Nga
121CQ54/41.01 Phạm Thái Huyền Trang
122CQ54/41.02 Hoàng Thị Thanh Liễu
123CQ54/41.03 Hoàng Hải Xanh
124CQ54/41.04 Đồng Thị Ngọc Lan
125CQ54/51.01 Trần Hương Giang
126CQ54/51.02 Trương Thị Minh Hạnh
127CQ54/51.03 Ngô Thị Việt Anh
128CQ54/51.04 Trần Thu Hoài
129CQ54/51.05 Phan Thị Xuân
130CQ54/51.06 Đào Thị Oanh
131CQ54/61.01 Nguyễn Vũ Minh
132CQ54/61.02 Nguyễn Vũ Minh
133CQ54/62.01 Vũ Thị Lê Hoa
134CQ54/62.02 Nguyễn Thanh Thảo
135CQ54/62.03 Nguyễn Thị Duyên
136CQ54/62.04 Nguyễn Phúc Đài
137CQ54/63.01 Phạm Thị Hồng Nhung
138CQ54/63.02 Hoàng Thu Hằng
140CQ55/01.01 Nguyễn Thu Hương
141CQ55/01.02 Phạm Thị Hoàng Phương
142CQ55/01.03 Nguyễn Thùy Linh
143CQ55/01.04 Nguyễn Thùy Linh
144CQ55/02.01 Nguyễn Thị Minh Hằng
145CQ55/02.02 Tôn Thu Hiền
146CQ55/02.03 Nguyễn Đình Chiến
147CQ55/02.04 Phạm Nữ Mai Anh
148CQ55/03.01 Trịnh Hữu Hạnh
149CQ55/03.02 Trịnh Hữu Hạnh
150CQ55/03.03 Nguyễn Ánh Nguyệt
151CQ55/03.04 Nguyễn Ánh Nguyệt
152CQ55/05.01 Nguyễn Thị Minh Hòa
153CQ55/05.02 Nguyễn Thị Kim Oanh
154CQ55/05.03 Nguyễn Hoàng Tuấn
155CQ55/05.04 Thái Bùi Hải An
156CQ55/05.05 Nguyễn Thị Lan Hương
157CQ55/05.06 Hoàng Thúy Dung
158CQ55/08.01 Dương Đức Thắng
159CQ55/08.02 Dương Đức Thắng
160CQ55/08.03 Lê Thị Mai Anh
161CQ55/08.04 Lê Thị Mai Anh
162CQ55/09.01 Nghiêm Thị Thà
163CQ55/09.02 Nghiêm Thị Thà
164CQ55/11.01 Nguyễn Thị Bảo Hiền
165CQ55/11.02 Nguyễn Thị Bảo Hiền
166CQ55/11.03 Hồ Quỳnh Anh
167CQ55/11.04 Hồ Quỳnh Anh
168CQ55/11.05 Vũ Thị Lan Nhung
169CQ55/11.06 Vũ Thị Lan Nhung
170CQ55/11.07 Bạch Thị Thanh Hà
171CQ55/11.08 Bạch Thị Thanh Hà
172CQ55/11.09 Nguyễn Thị Thanh
173CQ55/11.10 Nguyễn Thị Thanh
174CQ55/11.11 Trần Đức Trung
175CQ55/11.12 Trần Đức Trung
176CQ55/11.13 Vũ Thị Tuyết Thanh
177CQ55/11.14 Vũ Thị Tuyết Thanh
178CQ55/11CL.01 Nguyễn Tuấn Dương
179CQ55/11CL.02 Nguyễn Tuấn Dương
180CQ55/11CL.03 Diêm Thị Thanh Hải
181CQ55/11CL.04 Diêm Thị Thanh Hải
182CQ55/11CL.05 Đặng Phương Mai
183CQ55/11CL.06 Đặng Phương Mai
184CQ55/15.01 Lã Thị Lâm
185CQ55/15.02 Trần Thị Việt Thạch
186CQ55/15.03 Đặng Thị Ái
187CQ55/15.04 Trần Thị Lan
188CQ55/15.05 Trần Cảnh Toàn
189CQ55/15.06 Trần Thị Thu Hiền
190CQ55/16.01 Lâm Thị Thanh Huyền
191CQ55/16.02 Lâm Thị Thanh Huyền
192CQ55/18.01 Lê Thị Bích Ngọc
193CQ55/18.02 Phùng Thanh Loan
194CQ55/19.01 Hoàng Thị Bích Hà
195CQ55/19.02 Vũ Thị Thúy Nga
196CQ55/21.01 Nguyễn Hương Giang
197CQ55/21.02 Nguyễn Hương Giang
198CQ55/21.03 Bùi Thị Hằng
199CQ55/21.04 Bùi Thị Hằng
200CQ55/21.05 Trần Thị Phương Thảo
201CQ55/21.06 Trần Thị Phương Thảo
202CQ55/21.07 Đỗ Minh Thoa
203CQ55/21.08 Đỗ Minh Thoa
204CQ55/21.09 Nguyễn Thị Phương Tuyến
205CQ55/21.10 Nguyễn Thị Phương Tuyến
206CQ55/21.11 Lại Thị Ngân
207CQ55/21.12 Lại Thị Ngân
208CQ55/21.13 Nguyễn Thị Huế
209CQ55/21.14 Nguyễn Thị Huế
210CQ55/21.15 Lý Lan Yên
211CQ55/21.16 Lý Lan Yên
212CQ55/21CL.01 Phí Thị Kiều Anh
213CQ55/21CL.02 Phí Thị Kiều Anh
214CQ55/21CL.03 Nguyễn Minh Thành
215CQ55/21CL.04 Nguyễn Minh Thành
216CQ55/21CL.05 Đinh Thị Thu Hà
217CQ55/21CL.06 Đinh Thị Thu Hà
218CQ55/22.01 Hoàng Thanh Hạnh
219CQ55/22.02 Hoàng Thanh Hạnh
220CQ55/22.03 Đặng Thị Hương
221CQ55/22.04 Đặng Thị Hương
222CQ55/22.05 Hoàng Thanh Hạnh
223CQ55/22.06 Hoàng Thanh Hạnh
224CQ55/22.07 Đặng Thị Hương
225CQ55/22.08 Đặng Thị Hương
226CQ55/22.09 Vũ Thùy Linh
227CQ55/22.10 Vũ Thùy Linh
228CQ55/23.01 Phạm Thanh Hà
229CQ55/23.02 Vũ Quốc Dũng
230CQ55/23.03 Phạm Lê Thanh Vân0902253205
231CQ55/23.04 Lê Thanh Dung
232CQ55/31.01 Vũ Thị Vân Khánh
233CQ55/31.02 Vũ Thị Vân Khánh
234CQ55/31.03 Lê Xuân Đại
235CQ55/31.04 Đào Thị Hương
236CQ55/32.01 Đinh Thị Len
237CQ55/32.02 Nguyễn Thị Nhung
238CQ55/32.03 Mai Mai
239CQ55/32.04 Nguyễn Thị Vân Anh
240CQ55/41.01 Đào Đức Hoàng
241CQ55/41.02 Cao Minh Hạnh
242CQ55/41.03 Nguyễn Thị Kim Oanh
243CQ55/41.04 Nguyễn Hữu Xuân Trường
244CQ55/51.01 Trần Thị Thu Nga
245CQ55/51.02 Trần Minh Thu
246CQ55/51.03 Nguyễn Thị Thanh Thanh
247CQ55/51.04 Nguyễn Thị Thùy Trang
248CQ55/51.05 Phan Thị Hà My
249CQ55/51.06 Bùi Thị Tuyết Mai
250CQ55/61.01 Lưu Huyền Trang
251CQ55/61.02 Lưu Huyền Trang
252CQ55/62.01 Lương Thu Thủy
253CQ55/62.02 Trần Phương Dịu
254CQ55/63.01 Đỗ Ngọc Thanh
255CQ55/63.02 Phạm Thị Việt Hà
256LC20.21.01 Đoàn thị Thúy Nga
257LC20.21.02 Đoàn thị Thúy Nga
258LC20.21.03 Nguyễn Hương Thảo
259LC20.21.04 Nguyễn Hương Thảo

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ