17:39:44 Thứ Tư , Ngày 22 tháng 11 năm 2017 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
Số SV Online: 1240
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo
Khóa học
Chuyên ngành

STT Mã môn học Tên môn họcKhối lượngĐơn vịLoại mônTính ĐTBGhi chú
1INS0001 Bảo hiểm2tcBắt buộcX
2PAS0009 Chuẩn mực kế toán công2tcBắt buộcX
3AVA0025 Định giá tài sản 12tcBắt buộcX
4VPP0027 Đường lối cách mạng của ĐCS VN3tcBắt buộcX
5MED0263 Giáo dục quốc phòng 13tcBắt buộcX
6MED0264 Giáo dục quốc phòng 22tcBắt buộcX
7MED0265 Giáo dục quốc phòng 33tcBắt buộcX
8AED0267 Giáo dục thể chất 11tcBắt buộcX
9AED0268 Giáo dục thể chất 21tcBắt buộcX
10AED0269 Giáo dục thể chất 31tcBắt buộcX
11AED0270 Giáo dục thể chất 41tcTự chọnX
12AED0271 Giáo dục thể chất 51tcTự chọnX
13CUS0030 Hải quan2tcBắt buộcX
14SPR055C HP Thực tập tốt nghiệp10tcBắt buộcX
15IEC0033 Internet & Thương mại điện tử2tcTự chọnX
16OAC0038 Kế toán hành chính sự nghiệp 12tcBắt buộcX
17OAC0249 Kế toán Hành chính sự nghiệp 22tcBắt buộcX
18BTA0041 Kế toán ngân sách NN & nghiệp vụ kho bạc NN3tcBắt buộcX
19MSI0056 Khoa học quản lý2tcTự chọnX
20GAU0078 Kiểm toán căn bản2tcTự chọnX
21PEC0094 Kinh tế công cộng3tcBắt buộcX
22QEC0096 Kinh tế lượng3tcBắt buộcX
23EEC0097 Kinh tế môi trường2tcTự chọnX
24DEC0098 Kinh tế phát triển2tcTự chọnX
25IEC0099 Kinh tế quốc tế 12tcTự chọnX
26MIE0100 Kinh tế vi mô3tcBắt buộcX
27MAE0101 Kinh tế vĩ mô3tcBắt buộcX
28ETH0102 Lịch sử các học thuyết kinh tế2tcTự chọnX
29PFM0106 Lý thuyết quản lý tài chính công2tcBắt buộcX
30PAS0107 Lý thuyết xác suất và thống kê toán3tcBắt buộcX
31MMO0113 Mô hình toán kinh tế2tcTự chọnX
32APR0123 Nguyên lý kế toán4tcBắt buộcX
33SPR0124 Nguyên lý thống kê3tcBắt buộcX
34MPT0125 Những NLCB của CN Mác Lê Nin 12tcBắt buộcX
35MPT0126 Những NLCB của CN Mác Lê Nin 23tcBắt buộcX
36GLA0141 Pháp luật đại cương2tcBắt buộcX
37ELA0142 Pháp luật kinh tế3tcBắt buộcX
38PRE0144 Quan hệ công chúng2tcTự chọnX
39BEM0145 Quản lý chi ngân sách4tcBắt buộcX
40CCM0146 Quản lý chi phí dự án đầu tư XD vốn NSNN2tcTự chọnX
41PMA037C Quản lý dự án2tcTự chọnX
42PAM0148 Quản lý hành chính công2tcTự chọnX
43PFM0151 Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)2tcTự chọnX
44FIC0152 Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn2tcBắt buộcX
45FIO0149 Quản lý TC các CQNN và đơn vị sự nghiệp công2tcBắt buộcX
46BRM0153 Quản lý thu ngân sách2tcBắt buộcX
47SBM042C Quản lý tiền tệ ngân hàng Trung ương2tcBắt buộcX
48BMA0167 Quản trị kinh doanh2tcTự chọnX
49CFI0186 Tài chính doanh nghiệp 13tcBắt buộcX
50IFI0190 Tài chính quốc tế3tcBắt buộcX
51FAM0192 Tài chính tiền tệ4tcBắt buộcX
52FMA0310 Thị trường tài chính2tcBắt buộcX
53FST0198 Thống kê tài chính2tcTự chọnX
54TAX0215 Thuế2tcBắt buộcX
55BFL0121 Tiếng Anh chuyên ngành 13tcBắt buộcX
56BFL0122 Tiếng Anh chuyên ngành 23tcBắt buộcX
57BFL0119 Tiếng Anh cơ bản 13tcBắt buộcX
58BFL0120 Tiếng Anh cơ bản 24tcBắt buộcX
59GCO0233 Tin học đại cương3tcBắt buộcX
60ACO0234 Tin học ứng dụng2tcBắt buộcX
61AMA0237 Toán cao cấp 12tcBắt buộcX
62AMA0238 Toán cao cấp 22tcBắt buộcX
63HVE0244 Tư tưởng Hồ Chí Minh3tcBắt buộcX
64CCU0246 Văn hóa doanh nghiệp2tcTự chọnX
65SOC0248 Xã hội học2tcTự chọnX
MÔN HỌC TỰ CHỌN
 TTMã môn họcTên môn học
NHÓM TỰ CHỌN 1: GDTC-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 1/2 môn trong các môn:
 1AED0270Giáo dục thể chất 4
 2AED0271Giáo dục thể chất 5
NHÓM TỰ CHỌN 2: BT-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 4/10 môn trong các môn:
 1BMA0167Quản trị kinh doanh
 2CCU0246Văn hóa doanh nghiệp
 3GAU0078Kiểm toán căn bản
 4IEC0033Internet & Thương mại điện tử
 5IEC0099Kinh tế quốc tế 1
 6MMO0113Mô hình toán kinh tế
 7MSI0056Khoa học quản lý
 8PFM0151Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)
 9PMA037CQuản lý dự án
 10PRE0144Quan hệ công chúng
NHÓM TỰ CHỌN 3: CN-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 1/2 môn trong các môn:
 1CCM0146Quản lý chi phí dự án đầu tư XD vốn NSNN
 2FST0198Thống kê tài chính
NHÓM TỰ CHỌN 4: DC-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 3/5 môn trong các môn:
 1DEC0098Kinh tế phát triển
 2EEC0097Kinh tế môi trường
 3ETH0102Lịch sử các học thuyết kinh tế
 4PAM0148Quản lý hành chính công
 5SOC0248Xã hội học

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ