4:50:0 Thứ Bẩy , Ngày 24 tháng 2 năm 2018 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
Số SV Online: 904
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo
Khóa học
Chuyên ngành

STT Mã môn học Tên môn họcKhối lượngĐơn vịLoại mônTính ĐTBGhi chú
1SPR055C HP Thực tập tốt nghiệp10tcBắt buộcXMôn thi tốt nghiệp
2OAC0249 Kế toán Hành chính sự nghiệp 22tcBắt buộcX
3BTA0041 Kế toán ngân sách NN & nghiệp vụ kho bạc NN3tcBắt buộcX
4GAU0078 Kiểm toán căn bản2tcTự chọnX
5PFM0151 Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)2tcTự chọnX
6FIC0152 Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn2tcBắt buộcX
7FIO0149 Quản lý TC các CQNN và đơn vị sự nghiệp công2tcBắt buộcX
8IFI0190 Tài chính quốc tế3tcBắt buộcX
9TAX0215 Thuế2tcBắt buộcX
10BFL0122 Tiếng Anh chuyên ngành 23tcBắt buộcX
MÔN HỌC TỰ CHỌN
 TTMã môn họcTên môn học
NHÓM TỰ CHỌN 1: GDTC-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 1/0 môn trong các môn:
NHÓM TỰ CHỌN 2: BT-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 4/2 môn trong các môn:
 1PFM0151Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)
 2GAU0078Kiểm toán căn bản
NHÓM TỰ CHỌN 3: CN-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 1/0 môn trong các môn:
NHÓM TỰ CHỌN 4: DC-53CQ01 (bắt buộc)
Chọn 3/0 môn trong các môn:

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ