17:40:10 Thứ Tư , Ngày 22 tháng 11 năm 2017 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
Số SV Online: 1240
 

THỜI KHÓA BIỂU

Môn học
Lớp

THỜI KHÓA BIỂU LỚP IAS0010L20210304_LT Tuần 45 (30/04/2018 -> 05/05/2018)
 BUỔI TỐI
TiếtThứ Hai, 30/04/2018Thứ Ba, 01/05/2018Thứ Tư, 02/05/2018Thứ Năm, 03/05/2018Thứ Sáu, 04/05/2018Thứ Bẩy, 05/05/2018Chủ nhật, 06/05/2018
1MônIAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN
GV
2MônIAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN
GV
3MônIAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN
GV
4Môn
Phòng
GV
THỜI KHÓA BIỂU LỚP IAS0010L20210304_LT Tuần 46 (07/05/2018 -> 12/05/2018)
 BUỔI TỐI
TiếtThứ Hai, 07/05/2018Thứ Ba, 08/05/2018Thứ Tư, 09/05/2018Thứ Năm, 10/05/2018Thứ Sáu, 11/05/2018Thứ Bẩy, 12/05/2018Chủ nhật, 13/05/2018
1MônIAS0010IAS0010IAS0010IAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN
GV
2MônIAS0010IAS0010IAS0010IAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN
GV
3MônIAS0010IAS0010IAS0010IAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN
GV
4Môn
Phòng
GV
THỜI KHÓA BIỂU LỚP IAS0010L20210304_LT Tuần 47 (14/05/2018 -> 19/05/2018)
 BUỔI TỐI
TiếtThứ Hai, 14/05/2018Thứ Ba, 15/05/2018Thứ Tư, 16/05/2018Thứ Năm, 17/05/2018Thứ Sáu, 18/05/2018Thứ Bẩy, 19/05/2018Chủ nhật, 20/05/2018
1MônIAS0010IAS0010IAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN
GV
2MônIAS0010IAS0010IAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN
GV
3MônIAS0010IAS0010IAS0010IAS0010
Phòng304-TCTN304-TCTN304-TCTN304-TCTN
GV
4Môn
Phòng
GV

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ