4:52:43 Thứ Bẩy , Ngày 24 tháng 2 năm 2018 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
Số SV Online: 904
  KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC. HỌC KỲ 2 NĂM 2017-2018

Sinh viên: chủ động đăng ký môn học qua mạng, nộp học phí và dự khai giảng theo kế hoạch sau:

 KHÓA CQ54 (Học đi - Đợt 1, SONG NGÀNH)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học1/1/201831/5/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 24/10/201723h00, 27/10/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 31/10/201723h00, 31/10/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 02/11/201723h00, 02/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC20 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/201830/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 01/11/201721h00, 09/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 14/11/201721h00, 14/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 17/11/201721h00, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA BC17 (Học đi - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/201830/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 100h00, 25/12/201700h00, 29/12/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 2)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20189/2/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 01/11/201723h59, 09/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ54 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/201816/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h30, 15/01/201823h59, 28/01/2018Đã hết thời gian đăng ký
 3. Ngày bắt đầu học2/4/2018
 
 KHÓA CQ55 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/201816/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h30, 15/01/201823h59, 28/01/2018Đã hết thời gian đăng ký
 3. Ngày bắt đầu học2/4/2018

 KHÓA CQ54, Tài chính Công (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Thuế - Hải quan (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 12/11/201723h59, 13/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 25/11/201712h00, 25/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 312h30, 28/11/201718h30, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Tài chính Quốc tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): CLC
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 12/11/201723h59, 13/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 25/11/201707h00, 26/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 312h30, 28/11/201718h30, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Ngân hàng - Bảo hiểm (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Kế toán (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 14/11/201723h59, 15/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 26/11/201712h00, 26/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 29/11/201712h00, 29/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Kế toán (Học đi - Đợt 1): CLC
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 14/11/201723h59, 15/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 26/11/201707h00, 27/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 29/11/201712h00, 29/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Quản trị Kinh doanh (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Hệ thống thông tin kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Ngoại ngữ (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ54, Kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 10/11/201723h59, 11/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 206h00, 24/11/201712h00, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Tài chính Công (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Thuế - Hải quan (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): CLC
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 12/11/201723h59, 13/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 25/11/201707h00, 26/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 312h30, 28/11/201718h30, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Tài chính Quốc tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 18/11/201723h59, 19/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 25/11/201718h30, 25/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 312h30, 28/11/201718h30, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Ngân hàng - Bảo hiểm (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Kế toán (Học đi - Đợt 1): CLC
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 14/11/201723h59, 15/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 26/11/201707h00, 27/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 29/11/201712h00, 29/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Kế toán (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 20/11/201723h59, 21/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 26/11/201718h30, 26/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 29/11/201712h00, 29/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Quản trị Kinh doanh (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Hệ thống thông tin kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Ngoại ngữ (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018
 
 KHÓA CQ55, Kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian học2/1/20183/6/2018
 2. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/11/201723h59, 17/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 212h30, 24/11/201718h30, 24/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 4. Thời gian đăng ký đợt 306h00, 28/11/201712h00, 28/11/2017Đã hết thời gian đăng ký
 5. Ngày bắt đầu học2/1/2018

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ