17:41:57 Thứ Tư , Ngày 22 tháng 11 năm 2017 Trang chủ   |  Đký học lần 1 (ngành 1)   |  Đký học lần 1 (ngành 2)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 1)   |  Đký HL/CT/HB (ngành 2)   |  Kết quả ĐK   |  Hướng dẫn   |   [Đăng nhập]

CHỨC NĂNG
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Cố vấn học tập
TKB lớp
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Hướng dẫn đăng ký học
Đăng ký Nhóm môn tự chọn
Đăng ký học đi (ngành 1)
Đăng ký học đi (ngành 2)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 1)
Đăng ký HL/CT/HB (ngành 2)
Kết quả đăng ký
Đăng ký thực tập tốt nghiệp
Đăng ký làm tốt nghiệp
Sửa thông tin
Kết quả học tập
Môn học đã học
Tài chính sinh viên
Giấy tờ sinh viên
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2017-2018
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :1/1/2018
Ngày KTHK :30/6/2018
Số SV Online: 1242
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo
Khóa học
Chuyên ngành

STT Môn họcSố tín chỉNăm thứ 1 (2015-2016)Năm thứ 2 (2016-2017)Năm thứ 3 (2017-2018)Năm thứ 4 (2018-2019)
HK1HK2HK1HK2HK1HK2HK1HK2
1 Tin học đại cương33
2 Giáo dục quốc phòng 133
3 Lịch sử các học thuyết kinh tế22
4 Những NLCB của CN Mác Lê Nin 122
5 Toán cao cấp 122
6 Giáo dục thể chất 111
7 Kinh tế vĩ mô3 3
8 Những NLCB của CN Mác Lê Nin 23 3
9 Tiếng Anh cơ bản 13 3
10 Đường lối cách mạng của ĐCS VN3 3
11 Giáo dục quốc phòng 22 2
12 Toán cao cấp 22 2
13 Pháp luật đại cương2 2
14 Giáo dục thể chất 21 1
15 Tiếng Anh cơ bản 24 4
16 Tài chính tiền tệ4 4
17 Kinh tế vi mô3 3
18 Tư tưởng Hồ Chí Minh3 3
19 Nguyên lý thống kê3 3
20 Quản lý hành chính công2 2
21 Xã hội học2 2
22 Kinh tế môi trường2 2
23 Kinh tế phát triển2 2
24 Nguyên lý kế toán4 4
25 Giáo dục quốc phòng 33 3
26 Kinh tế lượng3 3
27 Lý thuyết xác suất và thống kê toán3 3
28 Văn hóa doanh nghiệp2 2
29 Quan hệ công chúng2 2
30 Lý thuyết quản lý tài chính công2 2
31 Khoa học quản lý2 2
32 Kinh tế quốc tế 12 2
33 Tài chính doanh nghiệp 13 3
34 Pháp luật kinh tế3 3
35 Kinh tế công cộng3 3
36 Tiếng Anh chuyên ngành 13 3
37 Chuẩn mực kế toán công2 2
38 Quản lý tiền tệ ngân hàng Trung ương2 2
39 Quản trị kinh doanh2 2
40 Định giá tài sản 12 2
41 Quản lý thu ngân sách2 2
42 Thuế2 2
43 Quản lý dự án2 2
44 Mô hình toán kinh tế2 2
45 Tin học ứng dụng2 2
46 Internet & Thương mại điện tử2 2
47 Giáo dục thể chất 31 1
48 Quản lý chi ngân sách4 4
49 Tiếng Anh chuyên ngành 23 3
50 Tài chính quốc tế3 3
51 Thị trường tài chính2 2
52 Bảo hiểm2 2
53 Kế toán hành chính sự nghiệp 12 2
54 Hải quan2 2
55 Giáo dục thể chất 41 1
56 Kế toán ngân sách NN & nghiệp vụ kho bạc NN3 3
57 Quản lý tài chính công (giảng bằng tiếng Anh)2 2
58 Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn2 2
59 Quản lý TC các CQNN và đơn vị sự nghiệp công2 2
60 HP Thực tập tốt nghiệp10 10
61 Giáo dục thể chất 51
62 Thống kê tài chính2
63 Quản lý chi phí dự án đầu tư XD vốn NSNN2
64 Kiểm toán căn bản2
65 Kế toán Hành chính sự nghiệp 20

CỔNG ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Phát triển bởi: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀNG HÀ